NOBE

Główne działania NOBE

Pierwszym działaniem NOBE ma być zorganizowanie Obserwatorium Wypadków od Elektryczności, gdzie zostaną zebrane rozproszone informacje o ilości i charakterze zagrożeń. Z dotychczas publikowanych badań wiadomo, że w Polsce jest około trzykrotnie więcej takich wypadków, niż w innych krajach europejskich. Szczegółowa analiza tych przypadków pozwoli skierować działania na najpilniejsze kierunki modernizacyjne.

Drugim obszarem działania będzie szeroka edukacja i opis w środkach masowego przekazu stanu tych zagrożeń oraz pokazanie, że nie jest to materia „nie do pokonania”. Najistotniejszym działaniem będzie przekonanie społeczeństwa do konieczności prowadzenia prac modernizacyjnych, mających na celu uchronienie życia ludzkiego i mienia ogromnej wartości.

- Zdarzające się katastrofy budowlane wywołane wybuchem gazu ze stałej instalacji gazowej mobilizują natychmiast wszystkich do dokonania poważnych modernizacji i jest to społecznie akceptowane. Wiele czestsze pożary domów lub porażenia dzieci i dorosłych nawet ze skutkiem śmiertelnym w dziwny sposób spowszedniały i są traktowane jakby były oczywiste i nieuniknione. Zadaniem NOBE będzie przekonanie społeczeństwa do niezgody na śmiertelne ryzyko i wskazanie najskuteczniejszych dróg postępowania dla stałej poprawy infrastruktury elektroinstalacyjnej – Janusz Nowastowski